Sikker på sykkel måtte dessverre avlyses i 2020 som en følge av koronakrisen. Vi håper å kunne gjennomføre arrangementet i 2021, med  distriktfinaler eller landsfinale, som tidligere år.

Det anbefales at skolene legger ut linken www.sykkeldyktig.no på Teams og bruker opplegget for elever i 4.-7. trinn.

NAF avd. Follo ser frem til å gjenoppta det gode samarbeidet med skolene i Follo når unntakstilstandene er over.

Sikker på sykkel er en mulighet til å forsterke skolens fokus på barnas trafikksikkerhet. NAF har tilrettelagt denne trafikkopplæringen for elever fra fjerde til og med sjette klasse, og opplæringen er tilpasset kompetansemålene i kroppsøving om trafikk som er beskrevet i Kunnskapsløftet. 

Nytt i år er at det meste av opplysninger og undervisningsmateriell er å finne på nettet. Det er tips til foreldre og elever og ikke minst; Et ferdig undervisningsopplegg med videoer og øvringsoppgaver som skolene kan benytte finnes på www.sykkeldyktig.no

Her kan du se en lærers erfaring med Sikker på sykkel; https://www.youtube.com/watch?v=SP7tNjqjxjI

Sjekk ut www.sykkeldyktig.no (kommunen må åpne for portalen via Feide)