Sikker på sykkel er avlyst i 2021. Vi håper å gjennomføre lokalmesterskapet våren 2021.

Informasjon sendes til skolene rundt årskiftet 2021/2022 !

Invitasjon til "Sikker på sykkel" og Follomesterskapet ble sendt ut til alle barneskolene i Follo 3. mars 2021 og vi har mottatt mange positive tilbakemeldinger. 2021 blir også et unntaksår på grunn av koronapandemien og planlagt Follomesterskap våren 2021 er utsatt til høsten. 

Nærmere informasjon sendes ut til påmeldte skoler når detaljene er på plass - følg med! 

Invitasjon til Sikker på sykkel

Læringsmaterialet ligger tilgjengelig på www.sykkeldyktig.no. Her finner dere ferdig undervisningsopplegg med videoer og øvingsoppgaver. Opplegget er tilpasset elever på 4., 5.og 6. trinn. 

Vi planlegger å gjennomføre Follomesterskapet i september 2021, hvor skolenes beste elev fra 4.. 5. og 6. klasse kan konkurrere med andre Follo-skoler i en uhøytidelig og morsom sykkelkonkurranse med fine premier. 

Gjennomføring av Follomesterskapet avhenger av utviklingen av koronapandemien. Vi kommer tilbake med dato og sted når dette er bestemt. 
NAF avd. Follo ser frem til å gjenoppta det gode samarbeidet med skolene i Follo når det igjen blir mulig innenfor gjeldende smittevern. 

Sikker på sykkel er en mulighet til å forsterke skolens fokus på barnas trafikksikkerhet. NAF har tilrettelagt denne trafikkopplæringen for elever fra fjerde til og med sjette klasse, og opplæringen er tilpasset kompetansemålene i kroppsøving om trafikk som er beskrevet i Kunnskapsløftet. 

Her kan du se en lærers erfaring med Sikker på sykkel; https://www.youtube.com/watch?v=SP7tNjqjxjI

Sjekk ut www.sykkeldyktig.no (kommunen må åpne for portalen via Feide)