Avdelingen planlegger å lage en minibane for barnehagebarn 5-6 år på øvingsbanen. Det er igangsatt en undersøkelse om interesse for dette med svarfrist 15. september. Hvis det blir aktuelt, blir banen etablert i høst og åpner våren 2018. 

Tilbakemelding  har vært liten. Planen utsettes inntil videre. 27. okt EWT