Sikkerhetsdagen ble gjennomført 3. februar. Et vellykket arrangement i samarbeid med Follo trafikkteam, øvingsbanen og Lokalavdelingen.