Vårens aktiviteter er avviklet som planlagt. Trygg på glatta for Senior Trafikkurs ble gjennomført 27. april. Det som gjenstår av vårens program er Follomesterskapet i Sikker på sykkel. Det er 23. mai kl 1615 på Myklerud skole/Fagerstrand. Follosjekken er utvidet til å kunne bestilles ut juni.

Avdelingen er med på Trafikksikkerhetsdag på torget i Ski 4. mai, Sump Rock på Kolboten 24. mai og Motordag på Tangen 25. mai. I tillegg hjelper vi andre avdelinger med Bråstopp/kollisjonsvekter og Veltepetter.