Avdelingen viderefører de samme tilbud i 2019 som i 2018 for medlemmene. Det er:

Senior trafikkurs, Trygg på glatta og Follosjekken. Detaljer under aktiviteter.

I tillegg vil det i samarbeid med skolene i Follo bli arrangert:

Sikker på sykkel, Gå/sykle til skolen, Mørkedemonstrasjon og kollisjonssimulator.

Videre deltar avdelingen i forskjellige trafikksikkerhets aktiviteter i Akershus/Østfold med Veltepetter, kollisjonsvekter-og simulator samt Promillebriller.

Det deles ut refleks til lag/foreninger som ber om refleks, til alle som er på Senteret samt på årets refleksdag som i 2019 er 17. oktober