Årsmøte ble avviklet, torsdag 1. mars på Ås Rådhus. Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent. Hele styret tok gjenvalg.

Senior Trafikkurs vil til høsten bli gjennomført på dagtid i håp om å få flere deltakere.

NB!!Vårsjekk/Follosjekken:Time kan bestilles på kundesenteret til NAF tlf.

23 21 31 00 fra 5. april og gjelder for time i uke 16, 17 og 18