Er det noen som har lyst til å delta i styret eller Ressursgruppen?

Styret kan bestå av 7 medlemmer og 4 vara, alle deltar på styremøte. Styremøte er som regel siste torsdag i måneden, ikke juli. Møtested er på NAF senteret/Mastemyr kl 1730. Møtet varer normalt  1 til 2 timer.

Ressursgruppen er en  gruppe personer som hjelper til ved aktiviteter hvor styret trenger hjelp. De fleste aktivitetene foregår ved barneskolene i Follo og er på dagtid.

Ønsker man å hjelpe til med "Trygg på glatta" eller "Senior Trafikkurs" kreves det at man må gå på kurs. Kurs- og reiseutgifter betales av avdelingen. 

Ønsker dere flere detaljer, ta kontakt pr. e-post: follo@naf.no eller ring 938 04 940, mandager og torsdager mellom kl. 09 -14.