Lokalavdelingen gjennomfører aktiviteter for medlemmer, barn og ungdom tilpasset avdelingens ressurser. 

Det er "Senior Trafikkurs" som gjennomføres forskjellige steder i Follo vår og høst , "Vår/høstsjekk" gjennomføres på NAF senteret, Mastemyr og "Trygg på Glatta" gjennomføres på Øvingsbanen, Nesodden. Noen aktiviteter er også åpen for ikke medlemmer som må betale en kursavgift.

I tillegg har vi NAF dagen som normalt avvikles ved et av kjøpesenterene i Follo på våren, samt åpen dag på Øvingsbanen i september.

Avdelingen har Kolisjonssimulator, kollisjonsvekter og en Veltepetter som brukes til demonstrasjon av fart/vekt ved kollisjon samt hva skjer når bilen kjører ut og snurrer rundt.

For barn/ungdom er det trafikksikkerhet, mørkedemnonstrasjon, trygg skolevei, trygg på sykkel samt aktivitet på øvingsbanen. Avdelingen deltar også i trafikksikkerhetsarbeide i samarbeid med Politiet, Vegvesenet og Redningstjenesten.

I tillegg gjennomføres pålagte oppgaver fra NAF sentralt.