Lokalavdelingen i Follo gjennomfører aktiviteter for medlemmer, barn/ungdom og trafikksikkerhet. 

Aktivitetsnivået er tilpasset avdelingens ressurser. Vi kan blant annet tilby 

Noen aktiviteter er også åpne for ikke-medlemmer som må betale en høyere kursavgift.

I tillegg arrangeres Åpen dag på Øvingsbanen og NAF dagen.

Avdelingen har Kollisjonssimulator og kollisjonsvekter for å demonstrere hvilken vekt løse gjenstander og personer har ved en kollisjon i forskjellig fart. I tillegg har vi en Veltepetter som viser hva som skjer når bilen kjører ut og snurrer rundt og viktigheten av å pakke bilen riktig for å unngå løse gjenstander.  Avdelingen har også Promillebriller som viser hvilken påvirkning forskjellige promillegrader har på personer. Man må være over 16 år for å prøve Veltepetter og Promillebriller.

For barn/ungdom er det trafikksikkerhet, mørkedemonstrasjon, gå til skolen, trygg skolevei, sikker på sykkel samt aktivitet på øvingsbanen. Avdelingen deltar også i trafikksikkerhetsarbeide i samarbeid med Politiet, Vegvesenet, Nødetatene og andre organisasjoner.

I tillegg gjennomføres pålagte oppgaver fra NAF sentralt.

NAF avd. Follo har et styre som  består av 11 personer. Det er leder, nestleder, 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. I tillegg er det en ressursgruppe som hjelper til med å avvikle de største arrangementene. Ressursgruppen ønsker seg flere medlemmer!