Lokalavdelingen gjennomfører aktiviteter for medlemmer, barn og ungdom tilpasset avdelingens ressurser. 

Det er "Senior Trafikkurs", "Vår/høstsjekk" og "Trygg på Glatta".   Noen aktiviteter er også åpen for ikke medlemmer som må betale en kursavgift.

I tillegg er det Åpen dag på øvingsbanen  og NAF dagen.

Avdelingen har Kolisjonssimulator og kollisjonsvekter for å demonstrere hvilken vekt  løse gjenstander og personer har ved en kollisjon i forskjellig fart. I tillegg en Veltepetter som viser hva som skjer når bilen kjører ut og snurrer rundt og viktigheten av å pakke bilen riktig for å unngå løse gjenstander.  Avdelingen har også Promillebriller som viser hvilken påvirkning forskjellige promillegrader har på personer. Man må være over 16 år for å prøve Veltepetter og Promillebriller.

For barn/ungdom er det trafikksikkerhet, mørkedemnonstrasjon, gå til skolen, trygg skolevei, sikker på sykkel samt aktivitet på øvingsbanen. Avdelingen deltar også i trafikksikkerhetsarbeide i samarbeid med Politiet, Vegvesenet, Nødetatene og andre organisasjoner.

I tillegg gjennomføres pålagte oppgaver fra NAF sentralt.