Styret i NAF, avd. Follo 2020

Leder: Bjørn Loge, Nordre Frogn

Nestleder: Erik Jakobsen, Fagerstrand

Styremedlemmer:
Paul Næverlid, Nesodden
Christian Helstad, Nesodden
Grete Bauck, Siggerud
Tore Hem, Vestby
Peter Heimtun, Langhus
Trond Sørgård, Ås

Varamedlem:
Anne Gulliksen, Drøbak