Oversikt over styret i 2019

Leder: Bjørn Loge, Nordre Frogn

Nestleder: Erik Jakobsen, Fagerstrand

Styremedlem: Paul Næverlid-Nesodden, Christian Helstad-Nesodden, Grete Bauck-Siggerud, Tore Hem-Vestby og Hans Sundell-Ås

Vara: Gunvor B Listhaug- Ski, Peter Heimtun-Langhus og Trond Sørgård-Ås