Hele styret tok gjenvalg for 2018

Leder: Bjørn Loge

Nestleder: Tore Hem

Styremedlem: Paul Næverlid, Christian Helstad, Grete Bauck, Hans Sundell og Gunvor B Listhaug

Vara: Unni Volden, Peter Heimtun og Erik Jakobsen