Styret i NAF, avd. Follo 2021

Leder: Bjørn Loge, Nordre Frogn

Nestleder: Erik Jakobsen, Fagerstrand

Styremedlemmer:
Paul Næverlid, Nesodden
Christian Helstad, Nesodden
Grete Bauck, Siggerud
Anne Gulliksen, Drøbak
Peter Heimtun, Langhus
Trond Sørgård, Ås
Claus Lund, Kolbotn

Vararepresentanter:
Mona Thorbjørnsen, Drøbak
Bjørn Brekke, Drøbak