refleks er livsviktig

Avdelingen hjelper til med å arrangere mørkedemonstrasjon samt deler ut gratis refleksmateriell til lag/foreninger, skoler og barnehager som ber om det.

Her er opplegget for mørkedemonstrasjon. Foldere med grunnleggende info kan bestilles hos lokalavdelingen eller lastes ned fra nettet.

Grunnleggende informasjon

Video