Vårens program er avviklet som planlagt. I tillegg har avdelingen gjennomført et ekstra Senior trafikkkurs, har vært med Bråstopp ved Kurland skole, har lånt ut Veltepetter til diverse arrangement samt hjelpt Halden og Omegn på arrangement med Bråstopp, Veltepetter og Promillebriller.

19. mai skal avdelingen ha med Bråstopp til Sump Rock og 10. juni til Motordag på Tangen/ Nesodden. I disse dager er tillitsvalgte og Ressurspersoner rundt på barneskolene i Follo og hjelper til med å kontrollere syklene til elevene i de interne sykkeldagene. Våren avsluttes med 3 Killers på torget i Ski, 24. juni.