Det meste av aktiviteter er gjennomført, nå er det innspurten på høstens tilbud:

Det er mørkedemonstrasjon (refleks) ved de skolene som har bedt om hjelp og utdeling av refleks til de som er innom Senteret eller tar kontakt.

Til slutt er det "Trygg på glatta" i november, tid og dato står under "Aktiviteter"