Høstens program er annonsert i lokalavisen (ØB, AMTA, Vestby og Ås avis samt Oppegård avis). Detaljer er under Aktiviteter.

I tillegg kommer annonse om den enkelte aktivitet i lokalavisene med detaljer og påmeldingsfrister hvis det er det.

Høstens store arrangement er Åpen dag på Øvingsbanen. Et samarbeid mellom Øvingsbanen, lokalavdelingen og samarbeidspartner som NAF sentralt har avtale med. De siste åren har det vært mellom 350 - 400 personer innom.

Nå er vi på vei mot mørkere tider hvor bruk av refleks er viktig. Avdelingen har refleks for utdeling. Ligger i resepsjonen på Senteret. Hvis lag/foreninger ønsker refleks, ta kontakt med kontoret. helst e-post da kontoret kun er bemannet mandager og torsdager.