Årsmøte er avviklet, seniortrafikkurs avvikles som planlagt og Follosjekken begynner 1. april, time må bestilles på 23 21 31 00.

Lørdag 2. mars ble det arrangert samling for ungdom på Øvingsbanen. Det er et samarbeide mellom Trygg Trafikk, Øvingsbanen og lokalavdelingen. I tillegg var Politiet, Ambulanse og Brannvesen tilstede. Dagens tema var "Først på ulykkestedet", kjøring, hvor bremse- og stopplengde samt kjøring i sving. Et vellykket arrangement med 16 biler og 30 ungdommer.

Lørdag 9. mars var det Trafikksikkerhetsdag på øvingsbanen. Et opplegg for familier med forskjellige aktiviteter. Follo Trafikkteam, Øvingsbanen og lokalavdelingen arrangerer.

Det er vedtatt at Follomesterskapet i "Sikker på sykkel" blir på Myklerud skole.

Det er fortsatt behov for frivillige til styret og trafikksikkerhetsaktiviteter Interesse? ta kontakt med Bjørn Loge 976 76 753.

Alle henvedelser til Teststasjonen må gå til NAF tlf: 23 21 31 00