Vi arbeider med bil- og trafikkrelaterte saker og arrangerer flere medlemsmøter  i året med aktuelle emner. Vi har tillbud om sykkelkonkuranse for grunnskolens 5. til 7. klassetrinn og vi bidrar med utdeling av reflekser og refleksvester til førsteklassingene. Vi arrangerer olabilløp til glede for store og små.