Bli kjent med hvordan du og bilen oppfører seg på glatt føre under trygge forhold. Hvis du har byttet bil, er det en gylden sjanse til å gjøre seg kjent med bilen før vinteren setter inn.

Det er også flere aktiviteter på området med informasjon og konkurranse med premier til alle.

Arrangementet er gratis for alle.

Velkommen!