Årsmøte 2018

i NAF avd. Fredrikstad og Omegn, kl. 18.00 i Odd Fellows lokaler i Stabburveien 16, 1617 Fredrikstad.

Saker til behandling:

1. Årsberetning 2017

2. Regnskap 2017

3. Budsjett 2018

4. Handlingsplan 2018

5. Valg.

Saker eller forslag som ønskes behandlet, sendes styret innen 24. februar til følgende adresse: NAF avd. Fredrikstad og Omegn, Mosseveien 35, 1610 Fredrikstad.

Ønskes bevertning etter årsmøtet, meld deg innen 24. februar til tlf. 996 06 270.

NB! Kun for NAF-medlemmer