Årsmøte 2019

i NAF avd. Fredrikstad og Omegn, kl. 18.00 i Odd Fellows lokaler i Stabburveien 16, 1617 Fredrikstad.

Saker til behandling:

1. Årsberetning 2018

2. Regnskap 2018

3. Budsjett 2019

4. Handlingsplan 2019

5. Valg.

Saker eller forslag som ønskes behandlet, sendes styret innen 1.mars til følgende adresse: NAF avd. Fredrikstad og Omegn, Mosseveien 35, 1610 Fredrikstad.

Ønskes bevertning etter årsmøtet, meld deg innen 24. februar til tlf. 996 06 270.

NB! Kun for NAF-medlemmer