Det arrangeres flere medlemsmøter med ulike temaer rundt bil og bilhold samt andre interesante emner. Vi bruker ofte bilfimaer og NAF-Senter som møtested.