Hver høst deler avdelingen ut reflekser og refleksvester til alle 1. klassinger i Fredrikstad og Hvaler. Dette er et samarbeid med FTU og Trygg Trafikk.