Styret jobber med aktiviteter relatert til medlemsmøter, regionale- og lokale arrangement. Dessuten jobber styret med behandling av saker fra NAF sentralt og saker relatert til lokale trafikale forhold.