Hvert år tilbyr lokalavdelingen alle elever i skolens 5. -7. klassetrinn deltagelse i lokale konkurranser som danner grunnlag for deltagelse i distrikts- og landskonkurranse. Konkurransen består av praktisk og teoretisk del, og er ment å gi elevene bedre ferdigheter for å ferdes i trafikken.