Avdelingen har egen veikomite som jobber med trafikksikkerheten på våre lokale veier. For tiden har vi et spesielt fokus på fylkesvei 381 og 409, fra Christianslund via Veum til Solli, noe som vi antar blir en sterkt trafikkert vei i forhold til det nye sykehuset på Kalnes.