• 1 Åpning og konstituering
  2 Valg av dirigent
  3 Valg av referent
  4 Valg av to- 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  5 Årsberetning, som også inneholder styrets handlingsplan 2018
  6 Regnskap og revisjonsberetning 2017
  7 Budsjett 2018
  8 Innkomne forslag; Hedersmerkekomiteens forslag om Lokalt Æresmedlemskap for Bjørg Johannesen er enstemmig anbefalt av Styret i NAF avd. Halden og Omegn.
  9 Valg

 

 • 2019: avdelingen fortsetter utdeling av refleksvester til Halden. Store og små skal synes!
 • Vår- og høstsjekk annonseres her og via Edm/sms

 • Vi formidler GRATIS NAFFEN trafikkbokser til barnehager

 •  Vi er medarrangør for Åpen dag på glattkjøringsbanen i Rakkestad.  

 • Medlemsmøter er innført og DU kan være med å bestemme tema.

 • 2018 ble et aktivt år hvor vi var frontet trafikanter i media, på arrangement og ikke minst ved å dele ut refleks i mengder. Vi har også gjennomført to medlemsmøter og flere kommer.

Avdelingen har ved inngang januar 2019 3.350 medlemmer fra Halden og omegn.
Medlemmene er fundamentet til NAF. Det er på grunn av medlemmene at NAF eksisterer og fortsatt er en stor og tung medlems- og forbrukerorganisasjon

Vårt lokale NAF-senter ligger på Isebakke der blant annet EU-kontroll, NAF-butikk, internasjonalt førerkort og campingoversikt og tilbud finnes.

Kontakt NAF-senteret på Isebakke på telefon 23213100