Aktiviteter

Åpen Dag på NAFs øvingsbane

Velkommen til glattkjøring, bremsetrening og mye mer

Utgåtte aktiviteter

ÅRSMØTE

Velkommen til ÅRSMØTE! Årsmøte inneholder valg, Regnskap og Årsrapport i tillegg til innkomne saker. Saker til Årsmøtet må være hos styret senest 27. februar...

NAF MEDLEMØTE

ELbil og NAF

HØSTSJEKK

NAF avd. Halden og Omegn inviterer til gratis høstsjekk på NAF-senteret i Halden, 23. oktober–3. november.

Refleksaksjon 2018

NAF avd Halden og omegn deler ut refleksvester i avdelingens område. Alle førsteklassinger fikk tilbud om refleksdag på Inspiria høst 2017 og vi avventer hva...

Få lokale kategorier for medlemsfordeler her: