Aktiviteter

HØSTSJEKK

NAF avd. Halden og Omegn inviterer til gratis høstsjekk på NAF-senteret i Halden, 5. november–16. november.

Utgåtte aktiviteter

ÅRSMØTE

Velkommen til ÅRSMØTE! Årsmøte inneholder valg, Regnskap og Årsrapport i tillegg til innkomne saker. Saker til Årsmøtet må være hos styret senest 27. februar...

Refleksaksjon 2018

NAF avd Halden og omegn deler ut refleksvester i avdelingens område. Alle førsteklassinger fikk tilbud om refleksdag på Inspiria høst 2017 og vi avventer hva...

Få lokale kategorier for medlemsfordeler her: