ÅRSMØTEPROTOKOLL fra  2016

Årsmøte nr. 89 ble avholdt på Haldens Klubs Selskapslokaler
tirsdag 15. mars 2016 kl. 18.30-20.30

 

22 medlemmer var møtt frem og ble ønsket velkommen av styreleder Anita L. Warberg.
Det ble holdt ett minutts stillhet for de medlemmer som har gått bort i løpet av 2015.

Innkalling til årsmøtet ble annonsert i lokalpressen tre-3 uker før møtet og i tillegg ble varsel sendt på sms, epost og varsel lagt på hjemmeside.

Det var ingen bemerkninger til innkallingen. Vedtak; Innkallingen enstemmig godkjent.

På vegne av styret ble Bjørg Johannesen foreslått som møteleder og valgt. Møteleder foreslo deretter på vegne av styret Anita L. Warberg som referent, -valgt.

Årsmøtepapirer var delt ut og ble i tillegg vist på vegg via prosjektor. Dagsorden ble lest opp av møteleder og var som følgende:

1                    Åpning og konstituering

2                    Valg av dirigent

3                    Valg av referent

4                    Valg av to- 2 medlemmer til å underskrive protokollen

5                    Årsberetning

6                    Regnskap og revisjonsberetning 2013

7                    Budsjett 2014

8                    Innkomne forslag

9                    Valg

Vedtak; Dagsorden enstemmig godkjent

Sak 2;    Bjørg Johannesen ble foreslått. Vedtak; Enstemmig valgt.

Sak 3;    Anita Warberg ble foreslått. Vedtak; Enstemmig valgt.

Sak 4;    Grethe Kollegård og Thor Kollegård ble foreslått. Enstemmig valgt.

Sak 5;    Årsberetning ble lest av Anita Warberg.
Vedtak; Årsberetning enstemmig godkjent.

Sak 6;    Regnskap ble lest og gjennomgått av kasserer Bjørg Johannessen.
Vedtak; Regnskap og revisjonsrapport enstemmig godkjent.

Sak 7;    Budsjett ble lagt frem av Bjørg Johannesen. Vedtak; Enstemmig godkjent.

Sak 8; Innkomne forslag; ingen.

Sak 9;    Valg.
Grethe Kollegård  leste opp valgkomiteens innstilling. Alle foreslåtte var spurt om verv de er foreslått til.


Styreleder og sekretær;               Anita L. Warberg valgt for 2 år
Nestleder og kasserer;                 Bjørg Johannesen gjenstod 1 år
Styremedlem;                                  Inger Grethe Kollegård gjenstod 1 år

                Styremedlem;                                  Tom Rødsmoen gjenvalg 2 år

                Styremedlem;                                  Ewa Kollegård gjenstod 1 år

 

                Varamedlem;                                   Lars Knut Holm  valgt for 1 år
Varamedlem;                                   Hans Mjølnerød  valgt for 1 år

 

Hedersmerkekomite:

                Leder;                                  Anita L. Warberg forslått og gjenvalgt for 1 år
Medlem;                            Bjørg Johannesen foreslått og gjenvalgt for 1 år

Representant til landsmøte 2014;
Representant;                  Styreleder Anita L. Warberg - valgt
vara;                                     Nestleder Bjørg Johannesen - valgt

Valgkomite;
Inger Grethe Kollegård gjenstår 2 år.
Anita Warberg gjenstår 1 år
Thor Kollegård valgt for 3 år

Før Årsmøtet ble formelt avsluttet takket Anita L. Warberg av Steienar Danielsen for lang og flott utført jobb som varamedlem. Steinar har spesielt utmerket seg med å sørge for utdeling av refleks til ungdom i Halden. Henning Carlsen trådte også ut av styret som varamedlem etter mange år, han hadde også vært nestleder i flere år.
Det er trist når gode folk trår ut, men vi har avtale og fortatt kontakt.
Kjell Ahlsrød takket for seg i valgkomiteen, og passende roser vil bli overrakt ved første anledning.

Anita L. Warberg avsluttet Årsmøtet formelt og vi kunne nyte deilige snitter på Haldens klub før Anita L. Warberg på vegne av styret fortalte litt om hva om skjer i forbindelse med NTP, arrangement vi skal gjennomføre og oppgaver vi har foran oss. Praten gikk livlig.

 

Årsmøtet ble avsluttet ca. kl 20.30.

………………………….                            …………………………..                           ……………………………………..
Anita L. Warberg                             Grethe Kollegård                            Thor Kollegård
referent