ÅRSMØTEPROTOKOLL fra  2017

Årsmøte nr. 90 ble avholdt på Haldens Klubs Selskapslokaler
tirsdag 21. mars 2017 kl. 18.30-20.00

 

16 medlemmer var møtt frem og ble ønsket velkommen av styreleder Anita L. Warberg.
Det ble holdt ett minutts stillhet for de medlemmer som har gått bort i løpet av 2016.

Innkalling til årsmøtet ble annonsert i lokalpressen tre-3 uker før møtet og i tillegg ble varsel sendt på epost og varsel lagt på hjemmeside.

Det var ingen bemerkninger til innkallingen. Vedtak; Innkallingen enstemmig godkjent.

På vegne av styret ble Bjørg Johannesen foreslått som møteleder og valgt. Møteleder foreslo deretter på vegne av styret Anita L. Warberg som referent, -valgt.

Årsmøtepapirer var delt ut og ble i tillegg vist på vegg via prosjektor. Dagsorden ble lest opp av møteleder og var som følgende:

1                    Åpning og konstituering

2                    Valg av dirigent

3                    Valg av referent

4                    Valg av to- 2 medlemmer til å underskrive protokollen

5                    Årsberetning

6                    Regnskap og revisjonsberetning 2016

7                    Budsjett 2017

8                    Innkomne forslag -ingen

9                    Valg

Vedtak; Dagsorden enstemmig godkjent

Sak 2;    Bjørg Johannesen ble foreslått. Vedtak; Enstemmig valgt.

Sak 3;    Anita Warberg ble foreslått. Vedtak; Enstemmig valgt.

Sak 4;    Grethe Kollegård og Kjell Ahlsrød. Enstemmig valgt.

Sak 5;    Årsberetning ble lest av Anita Warberg.
Vedtak; Årsberetning enstemmig godkjent.

Sak 6;    Regnskap ble lest og gjennomgått av kasserer Bjørg Johannessen.
Vedtak; Regnskap og revisjonsrapport enstemmig godkjent.

Sak 7;    Budsjett ble lagt frem av Bjørg Johannesen. Vedtak; Enstemmig godkjent.

Sak 8; Innkomne forslag; ingen.

Sak 9;    Valg.
Thor Kollegård  leste opp valgkomiteens innstilling. Alle foreslåtte var spurt om verv de er foreslått til.


Styreleder og sekretær;               Anita L. Warberg gjenstår for 1 år
Nestleder og kasserer;                 Bjørg Johannesen foreslått for 2 år
Styremedlem;                                  Hans Mjølnerød foreslått 2 år

                Styremedlem;                                  Tom Rødsmoen gjenstår 1 år

                Styremedlem;                                  Helge Warberg foreslått 2 år

 

                Varamedlem;                                   Grethe Kollegård foreslått for 1 år
Varamedlem;                                   Ewa Kollegård foreslått for 1 år

 

Hedersmerkekomite:

                Leder;                                  Anita L. Warberg forslått og gjenvalgt for 1 år
Medlem;                            Bjørg Johannesen foreslått og gjenvalgt for 1 år

Representant til landsmøte 2014;
Representant;                  Styreleder Anita L. Warberg - valgt
vara;                                     Nestleder Bjørg Johannesen - valgt

Valgkomite;
Kjell O Pettersen valgt for 3 år.
Anita Warberg gjenstår 1 år overlapper Grethe  Kollegård som går ut.
Thor Kollegård gjenstår 2  år - leder

Før Årsmøtet ble formelt avsluttet takket Bjørg Johannesen og Anita L. Warberg av Lars Holm for flott utført jobb som varamedlem.

Anita L. Warberg avsluttet Årsmøtet formelt og vi kunne nyte deilige snitter på Haldens klub. Praten gikk livlig.

 

Årsmøtet ble avsluttet ca. kl 20.00

………………………….                            …………………………..                           ……………………………………..
Anita L. Warberg                             Grethe Kollegård                            Kjell Ahlsrød
referent