Vi har ingen øvingsbane i Hallingdal, så vi i NAF Hallingdal tar turen til et par av
tettstedene i dalen istedet.

NAF medlemmer og andre kan møte oss i Hemsedal og på Nesbyen, for en prat om trafikksikkerhet og annet.