Årsmøte for Naf Hallingdal 4. April

Pers Hotel Gol

 

Inkalling kommer i Hallingdølen

Innkommene saker skal være i styres hende 14 dager før møte dato