Onsdag 25. mars kl. 19.00
Sted: Nor Kro, Bromma

Til behandling:
Årsmelding
Regnskap - budsjett
Innkomne saker
Valg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 10. mars.
Enkel bevertning. Gyldig medlemskort fremvises.

Styret