Norges Automobil-Forbund avd. Hallingdal ønsker å få satt i gang et lokalt aktivitets- og trafikksikkerhetsprosjekt for barn, ungdom og unge voksne i dalen. Vi har derfor søkt om, og fått tildelt midler fra Samferdselsdepartementets ordning for tilskudd til lokale trafikksikkerhetstiltak.