Torpomoen har startet et prosjekt hvor de tilbyr pensjonister, yngre bilførere (18-24) og innvandrere, sterkt redusert pris på glattkjøringskurs!

Se Torpomoens kurskalender for mer informasjon og påmelding, eller ta kontakt på telefon 32 08 29 20.