Det er viktig at alle er godt synlige i trafikken. Spesielt er det viktig for de minste trafikkantene våre - barna.

I forbindelse med Nasjonal Refleksdag den 17. oktober, delte vi i NAF Hallingdal derfor ut refleksvester til de som blir neste års førsteklassinger i skolen.