Fredagskveldene er det i vinterhalvåret ofte stor trafikk oppover til Hallingdal.

Denne fredagen, 15. november, ble alle bilister som passerte Nesbyen på vei oppover Hallingdal kontrollert av Statens vegvesen i samarbeid med politiet og NAF Hallingdal.

 Kontrollen ble gjennomført i tidsrommet fra kl. 16.00 til kl. 22.00. Temaet var lys på kjøretøyene.

I alt ble 167 kjøretøy kontrollert, hvorav 1 fikk trafikkgebyr, 8 kontrollsedler ble delt ut, 2 ble begjæret avskiltet og 5 fikk kjøreforbud.

"Enøyde banditter" fikk tilbud om å få skiftet defekte lys på stedet, og således unngå forelegg fra politiet. Denne jobben ble utført av tre av våre tillitsvalgte.