Du må ha fylt 16 år og ha tatt trafikalt grunnkurs

Vi stiller med bil og ledsager hvis det er nødvendig

Du kan stille med egen bil

Regler for kjøring på bane er det samme på offentlig vei

Bilen må være EU godkjent og ha gyldig forsikring.