Historien om bilens framvekst og økende betydning i Hallingdal faller derfor i mangt og mye sammen med NAF-avdelingens utvikling.

Ved stiftelsen i 1932 hadde avdelingen ti medlemmer – det holdt akkurat til et styre.

I jubileumsåret for feiringen av avdelingens 50 år lange eksistens i 1982 var medlemstallet 2602 medlemmer, mens vi i 2012 feiret 80-årsjubileum med 4074 medlemmer.