NAF Hamar og omegn inviterer alle som som er mellom 16 og 18 år og har gjennomført trafikalt grunnkurs til å prøve seg på Øvingsbane i Moelv. Ta med deg ledsager og øv deg på kjøring under trygge forhold.
Kurset består av en liten teoridel - trafikksikkerhetsdel og praktisk øvelse på banen under kyndig veiledning.

Påmelding til hamarogomegn@naf.no innen 25. september

Kurset er gratis !