Lørdag 12 okt var det åpen dag på glattkjøringsbanen. 35 biler og rundt 75 sjåfører fikk prøvd seg på hvordan egen bil bil fungere på glatt føre.