Med godt humør stilte 5 personer opp på stand for NAF avd Hamar og Omegn på årets motordag i Stange. Her kunne forbipasserende få se på veteranbilen til avdelingen. En Volvo PV fra 1967. For de litt mer tøffe hadde avdelingen med seg bråstoppen. En henger med et bilsete, hvor man kan få oppleve bråstopp i 8km/t. Mange av de som prøde bråstoppen fortalte i etterkant at de hadde fått seg en opplevelse. De hadde nemlig ikke trodd det skulle være så hard stopp. 

Det ble også utdelt brosjyrer og info til interreserte personer som lurte mer på hvem og hva NAF er og står for.