Hovedtelefon: 907 00 105

Leder:  
Jan-Tore Johansen Stensbøl
Skrenten 7
2340 Løten
jantore_stensbol@ymail.com

Nestleder:

Kasserer:
Anne-Marie Flensborg
Høyensalgata 86
2317 Hamar 
a-flensb@online.no
916 26 133 

Sekretær:
Odd Ivar Flensborg
Høyensalgata 86
2317 Hamar
iv-flen@online.no
916 86 933

Styremedlem:
Magnhild Svartodden
Rådyrvegen 45
2335 Stange
mag-sva@online.no
913 04 524

Styremedlem:
Per Johan G. Hansen
Rådyrvegen 45
2335 Stange 
hanpe730@online.no
995 11 290

Styremedlem:
Hans Amundsen
Grønndalsbakken 50
2406 Elverum
hans@amundsen.at
474 14 165                                                                                        

Varamedlem:
Stein Kristian Nordstrøm
Nøtteliten 6
2316 Hamar
stein.nordstrom@gmail.com
990 38 795

Varamedlem/Webansvarlig:
Haakon Amundsen
Midtvangvegen 568
2324 Vang H
amundsen.haakon@gmail.com
417 64 195