NAF avdeling Hammerfest – Karasjok ble stiftet den 15. juni 1934 og kan dermed i 2014 feire sitt 80-års jubileum. Avdelingen har ikke NAF-senter eller øvingsbane innen sitt område.