NAF Avdeling Hammerfest/Karasjok ble stiftet i 1934. Avdelingen eier og driver Storvannet NAF Camping i Hammerfest. Vi er også medeiere (aksjonærer) i Nordkapp Camping AS, Honningsvåg. Lokalstyret fungerer som campingkomité.

Det jobbes aktivt opp mot kommuner og Statens Vegvesen når det gjelder veier og andre ting som berører våre medlemmer. Styret har også satt i gang tiltak for å øke interessen for avdelingen og få flere tillitsvalgte.

Ny og etterlengtet aksjonsvogn er klar og vil bli satt i drift i løpet av 2014. Mer informasjon vil komme etter hvert.