38 medlemmer møtte på årsmøtet, blant dem var spesielt inviterte 50-års jubilanter som mottok hedersbevis og blomsterhilsen.