Styreleder: Ernst Dahle

Nestleder: Jonny Lundestad

Kasserer: Torstein Hatten

Sekretær: Ellinor Andreassen

Styremedlemmer: Ann-Mari Bjørnbakk og Pål Bergquist

Varamedlemmer: Irene Engesli, Roy Nils Berg og Roar Langfjell