Me har haust- og våraksjonar med lokale verkstadar og NAF Aksjonsvogn der medlemmane kan få utført enklare kontrollar og sjekk av bilen.

NAF skal kjempe for medlemmane gjennom markant samfunnspåverknad for å sikre trygg, effektiv og miljøvenleg samferdsel. NAF-medlemmar kan påverka NAF sitt arbeid lokalt med å engasjera seg som tillitsvald. Me har i dag ei rekke engasjerte medlemmar og tillitsvalde som arbeider i ditt lokalmiljø.