Sakliste for årsmøtet 2016

1. Opning, av leiar

2. Konstituering

  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av sakliste
  • Val av møteleiar
  • Val av referent
  • Val av 2 stk. til å skrive under protokollen

3. Årsmelding ifrå styret

4. Rekneskap 2015

5. Budsjett 2016

6. Val

  • Val av 2 styremedlemmar
  • Val av 4 vara til styret
  • Val av delegat og vara til Landsmøtet i Sarpsborg 22.-24. april
  • Val av revisor
  • Val av kasserar
  • Val av valnemd

7. Inkomne saker

8. Tema for kvelden:
Orientering om bygging av nye Loftesnebrua og trafikkavvikling under bygginga,
ved Prosjektleiar Gunnar Solbakken frå Statens vegvesen.

9. Enkel servering.

Alle medlemmar er hjarteleg velkomne.
- Styret i NAF avd. Indre Sogn