Vanlege møtesaker og enkel servering.
Det vert også gratislotteri.

Tema: Kva bil bør ein kjøpa i tida framover? Bensin? Diesel? Hybrid? El-bil?

Saker ein ynskjer å ta opp på årsmøtet må sendast til leiar Jon Fimreite på e-post: j-fim@online.no.
Frist: 4. mars 2019

Velkommen!