Vanlege møtesaker og enkel servering.
Det vert også gratislotteri.

Tema: Autopass på ferje, ved Jan Åge Berge. 
Her får ein vite korleis den nye ordninga fungerer, og ein kan få svar på alt ein lurer på rundt anskaffing og bruk av autopassbrikke på ferje.

Saker ein ynskjer å ta opp på årsmøtet må sendast til leiar Jon Fimreite på e-post: j-fim@online.no.
Frist: 9. mars 2020

Velkommen!