Vanlege møtesaker og enkel servering.

Saker ein ynskjer å ta opp på årsmøtet må sendast til leiar Stig Viken på e-post: indresogn@lokal.naf.no.
Frist: 7. mars 2022.

Velkommen!