Under trygge omstende blir du kjend med eigen bil, får tips om korleis du skal reagera i farlege situasjonar og korleis du kan unngå farane. Du vi òg få anledning til å prøva "bråstoppen".

"Open dag" på NAF si glattkøyringsbane er gratis for alle - anten du er NAF-medlem eller ikkje.