Leiar lokalavdelinga:

Stig Viken
Tjødnali 62
6856 Sogndal

E-post: indresogn@lokal.naf.no

Alle førespurnader som gjeld testing av bil, EU-kontroll, veghjelp og andre teneste skal rettast til NAFs kundesenter. Er du usikker på kven du skal kontakte, ring kundesenteret på 08505.