Her kan du melde inn problemet så tar NAF saken din videre.