Denne strekningen er den nest mest trafikkerte delen av E6 gjennom Nord-Trøndelag (Etter Stjørdal – Hell). Det er svært stor trafikk; ikke bare i rushtidene morgen og kveld, men også resten av døgnet. Og det har vært alt for mange ulykker/dødsulykker på denne strekningen. De siste 25 årene er det kun brukt 1,6 millioner kroner på den ni kilometer lange strekning av E6 gjennom Verdal. Dette utgjør kun 0,05 prosent av totalinvesteringene på E6 gjennom vårt fylke i denne perioden. (3,5 milliarder kroner) Folk i både Levanger og Verdal er svært frustrerte over vegmyndighetenes prioriteringer.

Veiforum Trøndelag arrangerte nylig et stort møte i Trondheim der samferdselsministeren deltok. Der ble det uttalt at det kunne ta opp til 20 år før det ble gjort noe med denne strekningen. Dette er NAF Levanger Verdal sterkt i mot. Strekningen er en skikkelig flaskehals, og folk må stå og vente opp til en halv time for å komme innpå. Dette gjør at folk tar sjanser, og livsfarlige situasjoner oppstår daglig. Strekningen hører forrige generasjon til. I butikkene kaster man ting som har utgått på dato.

E6 Mule – Verdal er en av strekningene med flest avkjøringer og størst trafikktetthet i hele Midt-Norge. Mange ansatte på Kværner Verdal og resten av Norges tredje største industriområde trafikkerer denne strekningen daglig. Det samme gjelder ansatte på flere av de store bedriftene i Levanger; som Sykehuset Levanger og Norske Skog. En stor del av innbyggerne i Verdal jobber i Levanger, og omvendt.

NAF Levanger Verdal mener vegmyndighetene umiddelbart må gjør noe konkret, slik at man unngår flere ulykker som koster liv. Vi har ikke flere å miste i trafikken. 
NAF vil gi ros til Roaldmarka velforening som har tatt initiativ til å få fortgang i diskusjonen om utbedringer av E6 på denne strekningen. I et stort møte på Nordtun grendehus i slutten av september deltok ordfører Robert Svarva, politiet, Trygg Trafikk, Innherred Renovasjon, lokale politikere, samt fylkesråd for samferdsel.