Funksjon Navn Bosted Kontaktinfo
Leder Lars Skjevik Frosta levangerogverdal@naf.no
Styremedlem Rune Musum Verdal  
Styremedlem Tore Fjerdingen Levanger  
Styremedlem Randi Selnes  Verdal  
Styremedlem Kirsti Røli    
Styremedlem Oddmund Musum       Levanger  
Styremedlem Peder Vik Frosta  

 

       
Varamedlem Odd A. Pedersen Verdal  
Varamedlem Jan Zetlitz    
Varamedlem Knut Aksnes Verdal