Funksjon Navn Bosted Kontaktinfo
Leder Lars Skjevik Frosta skjevik@me.com
Styremedlem Rune Musum Verdal  
Styremedlem Tore Fjerdingen Levanger  
Styremedlem Randi Selnes  Verdal  
Styremedlem Liv Nordås Levanger  
Styremedlem Oddmund Musum       Levanger  
Styremedlem Peder Vik Frosta    
Varamedlem Odd A. Pedersen Verdal  
Varamedlem Ståle Ingebrigtsen  Verdal  
Varamedlem Knut Aksnes Verdal