Funksjon Navn Bosted
Leder Kjell Ness Verdal
Medlem Halvard ryggvik Frosta
Medlem Hogne Heir Levanger