Funksjon Navn
Leder Bjørn Nilssen
Medlem Liv Nordås
Medlem Edmund Nicoliasen