For å komme til Kvernmo Motorsenter Verdal, tar du av på Vinne og kjører mellomriksveien mot Sverige.

Vi konkurrerer uten klasseinndelinger. Premiering til de 3 beste.

Påmelding fra kl. 10:00.

Påmeldingsavgift kr. 300,- inkl. lisenser.          Publikum gratis!

Start kl. 13.00.

Førere må være innmeldt innen kl. 12:00. Førermøte kl. 12.30

 «I Autoslalåm skal man kjøre en oppsatt løype med fartsreduserende hinder. Banen settes opp med kjegler til forskjellige kombinasjoner, som er plassert i henhold til autoslalåm-reglementet. Kjøringen går på tid, og man får 2 sekunder i tillegg for hver kjegle man berører. Det kjøres 3 omganger.

For å delta trenger man gyldig førerkort, og disponere en bil som er godkjent og registrert (NB: Ikke prøveskilt). Dersom man ikke eier bilen selv, må man ha bileiers skriftlige tillatelse for at man kan delta i løpet. Husk å medbringe førerkort ved oppmøte!

TILLEGGSREGLER/INNBYDELSE

Arrangementene avvikles i henhold til NSR § 850 og 851, reglement for Autoslalåm og disse tilleggsregler.
Konkurransen arrangeres i samsvar med NSR og ISR.

Startnummer: Blir utlevert ved innsjekk og plasseres etter arrangørens anvisning.

Start rekkefølge: I første omgang starter man i den startrekkefølge som arrangøren har satt opp.

I tredje omgang startes det etter omvendt resultatliste. Dvs. at dårligst tid starter først, og best tid sist.

Lisenser:

Alle NBF’s senior førerlisenser er gyldige. Engangslisens kan løses løpsdagen

Startmetode: Flying start benyttes. Startvimpel vil bli benyttet.

Tidtaking: Tidtaking er med fotoceller, og er med 1/100 sekunds nøyaktighet og elektronisk. Ved brudd på dette vil manuell tidtaking benyttes.

 

Løpsopplegg:

Nasjonalt løp. Det kjøres tre omganger. Resultatet av de to beste tidene danner grunnlag for resultatlisten. Det tillegges to sekunder ved hver berøring av kjegler. Stryk ved feilkjøring.

 

Banekapasitet

Det settes tak ved 30 startende.

Depot:

Offisiell oppslagtavle. Ved sekretariatet, ved start/mål

Premiering:

Ved Depot 15. min etter protestfristens utløp.

Forsikring/ansvar:

Viser til § 850 pkt. 4 i NSR, reglement for Autoslalåm.

”Deltagelse i en konkurranse skjer på deltagerens egen risiko og ansvar.

NB! Den arrangerende klubb og dens funksjonærer har intet ansvar for uhell eller ulykke som måtte skje med- eller forårsakes av deltaker og / eller deltakerbiler.”