I styret sitter sju personer i tillegg til at rundt 20 tillitsvalgte stiller opp på våre medlemsaksjoner.

Styret 2016-2017 konstituert  består av:

Jan M. Jansen: Leder

Finn Nordberg: Nesteleder

Kai Aspeslåen: Sekretær

Ole K. Hagen Kasserer

Petter Fonstad

Kristein Tollefsen

1. varamann Christen B. Bjørnsgaard møter fast.