I styret sitter sju personer i tillegg til at rundt 20 tillitsvalgte stiller opp på våre medlemsaksjoner.

Styret 2017 består av:

Leder Finn Nordberg

Nestleder Jan M. Jansen

Kasserer Ole K. Hagen

Sekretær Øyvind Beitdokken

Styremedlem Kristin Tollefsen

Styremedlem Petter Fonstad

Styremedlem Terje Lothe

1 .vara Kai Aspeslåen