Saksliste ble framlagt og godkjent uten merknader. Kasserer er Olav har også i 2015 gjort en fremragende jobb, Olav redegjorde for inntekter og utgifter. Regnskapet viser at avdelingen har god styring på utgiftene og derav god økonomi. Leder Alf Johannessen leste opp årsrapport for lokalavdelingen, også årsrapporten fra NAF Sentret Finnsnes og øvings banen i Bardu.
Spesielt gledelig var det å høre at vår lokalavdeling har en betydelig økning i antall medlemmer som nå er på rundt 3800 medlemmer.
Så var det valg der styret tok gjenvalg. Etter møte ble det servert god mat som en takk til de trofaste som jobber år etter år på stand og på andre arrangement.

Stor takk til styret og leder Alf Johannessen for god jobb i året som er gått.