Årsmøte 2020 ble avviklet den 03. mars i lokale til NAF avd. Midtre og Søndre Troms.

Alf Johannessen ble valt til møteleder.

Bra fremmøte i år.

Ingen saker var kommet inn til årsmøte.

Møteleder leste opp årsmelding fra lokalavdelingen for 2019, så fulgte rapporten fra NAF Sentret Finnsnes, og fra øvingsbanen i Bardu.

En takk til Olav Holm for hjelpen med regnskapet.   

Regnskapet viser at avdelingen har god styring på utgiftene og derav god økonomi.

Møteleder opplyste at på landsbasis har det i 2019 vært en liten nedgang i medlemstallet, den same tendens viser også vår avdeling men da i mye mindre grad. 

Årsberetning og regnskap ble godkjent.

Siste post på sakslisten var valg.

Valgkomiteen med Ingulf Larsen, Edin Westgård og Olaf Eidissen hadde det meste klart og forslag fra dem ble godkjent.

Etter møte ble det spander god mat og drikke på de fremmøtte.

 

Vi sier stor takk til alle medlemmer.

 Tall til leder Alf Johannessen, og ikke minst til de som trofast år etter år stiller opp på aksjoner og står på stand. Det er disse personer som er krontappen i vår forening.

 

Hilsen Styret.