20190307_193210.jpg

Årsmøte 2019 ble avviklet den 07. mars i lokale til NAF avd. Midtre og Søndre Troms.

Alf Johannessen ble valt til møteleder.

I år var det et meget godt fremmøte og lokalet ble fylt opp av medlemmer.

Ingen saker var kommet inn til årsmøte.

Møteleder leste opp årsmelding fra lokalavdelingen for 2018, så fulgte rapporten fra NAF Sentret Finnsnes.

Regnskapet viser at avdelingen har god styring på utgiftene og derav god økonomi. 

En takk til Olav Holm for hjelpen med regnskapet.

Møteleder opplyste at på landsbasis har det i 2018 vært en liten nedgang i medlemstallet, den same tendens viser også vår avdeling men da i mye mindre grad.  Vi har tros alt over 4000 medlemmer i vår avdeling.

Årsberetning og regnskap ble godkjent.

Siste post på sakslisten var valg.

Valgkomiteen med Otto Jakobsen, Edin Westgård og Olaf Eidissen hadde det meste klart og forslag fra dem ble godkjent.

Helge Kolbeinsen fratrer fra styret og Robin Vestad blir nye styremedlem.  Etter møte ble det spander god mat og drikke på de fremmøtte.

Vi sier stor takk til alle medlemmer.

 Takk til leder Alf Johannessen, og ikke minst til de som trofast stiller opp år etter år på aksjoner og står på stand. Det er disse personer som er krontappen i vår forening.

En spesiell takk til Helge Kolbeinsen for sitt arbeid i mange mange år for avdelingen.

Hilsen Styret.